Aktualności

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA DLA OSÓB REPRESJONOWANYCH.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2011 r. Sygn. akt P 21/09, wszystkie osoby represjonowane w latach 1944 – 1989, które otrzymały w okresie od 18.11.2007 r. – 11.03.2011 r. odszkodowanie w wysokości równej 25.000 zł na mocy orzeczenia sądu mają prawo do ODWOŁANIA i uzyskania większej rekompensaty w drodze postępowania sądowego.

W okresie od 18.11.2007 r. – 11.03.2011 r. w „ustawie lutowej” istniało ograniczenie, na mocy którego represjonowany lub członek jego rodziny mógł uzyskać maksymalnie 25.000 zł. Z takim rozwiązaniem legislacyjnym nie zgodził się Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z wydanym wyrokiem osoby, które uzyskały wspomnianą maksymalną kwotę mają prawo do wniesienia odwołania (w oparciu o zasadę słuszności)
i uzyskania stosownej dopłaty, będącej realnym odszkodowaniem za doznane krzywdy z rąk władz komunistycznych.

Kancelaria DM LEX sp. z o. o. służy pomocą w uzyskaniu stosownej dopłaty. Zapraszamy do kontaktu
za pośrednictwem formularza kontaktowego.