Informacja prawna

Informacja prawna o represjach.
W Polsce od 1991 roku obowiązuje ustawa z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zgodnie z normami tej ustawy wszystkie osoby, które walczyły z totalitarnym ustrojem w latach od 1944 roku do 1989 roku i były represjonowane, mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Takie samo prawo do ubiegania się o odpowiednią rekompensatę pieniężną mają także członkowie rodziny osoby represjonowanej – małżonek, rodzice, dzieci.

Pamiętaj i bądź świadomy tego, że odszkodowanie i zadośćuczynienie należą się w przypadku:

  • osób represjonowanych, u których stwierdzono nieważność orzeczenia,
  • osoby internowanej w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.
  • osób, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • osób mieszkających obecnie lub w chwili śmierci w Polsce, które były represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • dzieci matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, które przebywały wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia,
  • osób, wobec których wydano orzeczenie w związku z oporem przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom żywności.

1

Na podstawie wyżej wspomnianej ustawy istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądem, który wydał orzeczenie w okresie represji. Przed rozpoczęciem starań o rekompensatę pieniężną należy doprowadzić do unieważnienia orzeczenia, na skutek którego doszło do represji. Postępowanie przed sądem o unieważnienie orzeczenia skazującego i uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia jest na mocy ustawy bezpłatne.


Prosimy o kontakt telefoniczny każdą osobę, która chce BEZPŁATNIE zweryfikować swoją sprawę względem uzyskania rekompensaty pieniężnej. Zależy nam na jak najszerszym rozpropagowaniu wiedzy na temat dostępności do odszkodowań za represje, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji wszystkim osobom, które mogą skorzystać z ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje.